Nieuw in dienst

Welkom bij ons fonds!

Nu u gaat werken in de Banden- en Wielenbranche...

...hebt u recht op een ouderdomspensioen,
...hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt,
...kan uw partner na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen en mogelijk op Anw-pensioen van ons fonds en
...hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.

Belangrijk om te weten

  • U krijgt een persoonlijke pensioenpagina Mijn Pensioen. U kunt hierop inloggen met DigiD. Ongeveer 3 maanden nadat u in dienst komt, krijgt u hiervoor een uitnodiging. In Mijn Pensioen ziet u uw eigen pensioenbedragen en documenten.
  • Uw werkgever en u leggen samen geld in voor uw pensioen. Uw werkgever houdt uw deel van deze premie elke maand in op uw salaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook.
  • U kunt het pensioen dat u bij andere pensioenfondsen hebt staan meenemen naar ons fonds. Dat heet waardeoverdracht. Als dat pensioen lager is dan de afkoopgrens van € 592,51 bruto per jaar (in 2024), wordt het meestal automatisch naar ons overgedragen. Als dat pensioen lager is dan € 2,00 bruto per jaar dan vervalt dit.
  • Voor uw partner is er partnerpensioen voor het geval u overlijdt. U kunt zelf een aanvullend partnerpensioen bij ons pensioenfonds verzekeren. Dit heet een Anw-hiaatverzekering

Wat moet u doen?

  1. Woont u samen? Meldt u uw partner dan aan bij ons pensioenfonds. 

  2. Laat het ons weten als u uw pensioen van uw vorige pensioenfonds mee wilt nemen naar ons. Vult u hiervoor het formulier Waardeoverdracht in.

  3. Bepaal of u een aanvullend partnerpensioen bij ons wilt verzekeren. Dit heet een Anw-hiaatverzekering. Dit zit niet standaard in uw pensioenregeling. U moet het zelf aanvragen.

  4. Log in op Mijn pensioen en vul bij Profiel uw e-mailadres in. Zo kunnen wij u op relevante momenten een bericht sturen.  

Vragen?

Pensioen brengt belangrijke keuzes met zich mee. Heeft u algemene vragen over onze pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel onze pensioenspecialisten op 088 119 80 25.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuzes? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een financieel adviseur in.