Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. Uw werkgever betaalt 60% en u betaalt zelf 40%.De totale pensioenpremie is vastgesteld op 28,3% van de pensioengrondslag.

Als u minder of helemaal niet meer kunt werken doordat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. De percentages en voorwaarden die hierbij gelden, vindt u in het pensioenreglement

 

Hoe gaat de premiebetaling?

  1. Hoeveel u zelf precies betaalt, ziet u op uw loonstrook.

  2. Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met zijn bijdrage aan ons over