Welkom bij het pensioenfonds!

Uw werknemers bouwen pensioen bij ons op. U bent het eerste aanspreekpunt voor hen als zij vragen hebben over pensioen. Op deze website vindt u informatie over de pensioenregeling, wat u moet doorgeven en hoe u uw werknemers kunt informeren.

Inloggen werkgeversportaal
 1. Voor wie?
  Voor uw werknemers is bij ons pensioen geregeld. Hun pensioenopbouw begint bij 18 jaar (dit is per 1 januari 2024 verlaagd van 21 naar 18 jaar), maar ook als ze jonger dan 18 jaar zijn, moet u ze aanmelden bij ons pensioenfonds. Ook voor jongere werknemers geldt namelijk het recht op partnerpensioen en wezenpensioen. Uw werknemers hoeven niets te doen om pensioen bij ons op te bouwen. Wel is het voor hen verstandig om zich te verdiepen in hun pensioen.

 2. Wat moet u doen?
  Meld nieuwe medewerkers meteen aan, geef wijzigingen meteen door en zorg dat de gegevens juist zijn. Ontstaat er schade als gevolg van niet tijdige, volledige en/of juiste informatie? Dan kunt u daarvoor zelfs aansprakelijk worden gesteld. Dat willen we natuurlijk voorkomen.
  Zorg verder ook voor een tijdige betaling van de pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel).

 3. Wat kunt u nog meer doen?
  Maak uw werknemers bewust van hun pensioen. Zo komen ze straks niet voor verrassingen te staan. Om u in dit voorlichtingsproces te ondersteunen, heeft de Pensioenfederatie een handige tool ontwikkeld: de checklist ‘Wegwijs in Pensioen’. Wij adviseren u om deze checklist met een nieuwe werknemer door te nemen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Print ook laag 1 van Pensioen 1-2-3 voor u aan het gesprek begint.

 4. ANW-hiaat
  Werknemers hebben de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan de Anw-hiaatpensioenregeling. U ziet de premie voor deze verzekering op de eerstvolgende premienota en u kunt deze premie in rekening brengen bij de werknemer.

Relevante bedragen en percentages 2024! 

De bedragen en percentages die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn binnen onze pensioenregeling zijn bekend. Bekijk ze hier

Let op: pensioenopbouw nu vanaf 18 jaar!

Uw werknemers bouwen per 1 januari 2024 vanaf 18 jaar pensioen op, in plaats van 21 jaar. Dit betekent dat u voor werknemers vanaf 18 jaar en ouder pensioenpremie gaat afdragen.

Het is belangrijk dat uw salarispakket hierop is aangepast, zodat de salarisgegevens van deze werknemers vanaf 1 januari 2024 bij ons bekend zijn. Heeft u uw werknemers van 18 tot en met 20 jaar al aangemeld? Dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Maak kennis met onze pensioenconsulent

Onze pensioenconsulent Chris Kuurman heeft kennis van zaken op het gebied van pensioenen en administratieve processen. Hij ondersteunt u bij vragen op dit gebied en zoekt samen met u naar een oplossing.

Ook neemt hij u veel werk uit handen. Bijvoorbeeld door het organiseren van inloopspreekuren en voorlichtingsbijeenkomsten voor uw werknemers. Heeft u vragen over het werkgeversportaal of de pensioenregeling? Chris helpt u graag verder.

Maak direct een afspraak.

 

 

Geef een presentatie over pensioen

 1. We helpen u om uw werknemers te informeren over hun pensioen. Daarom hebben wij een presentatie gemaakt om aan uw werknemers te geven in een werkoverleg.

 2. Download de presentatie  en zet uw eigen bedrijfsnaam op het voorblad. 

 3. Organiseer een overleg met uw werknemers, fysiek of digitaal.

 4. Praat uw werknemers door de presentatie heen.

Uw werknemers krijgen de volgende informatie van ons

Pensioen 1-2-3
Binnen drie maanden na indiensttreding ontvangen nieuwe deelnemers een brief met een samenvatting van hun pensioenregeling (laag 1 van Pensioen 1-2-3). 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
• Jaarlijks voor werknemers en pensioengerechtigden (hieronder vallen ook de (ex-)partners en wezen die een uitkering ontvangen).
• Minimaal elke 5 jaar voor oud-werknemers.

Bandenbulletin
Nieuwsbrief op papier voor werknemers en pensioengerechtigden, twee keer per jaar.

Website www.bandenpensioen.nl
Voor werkgevers, werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.

Mijn Pensioen
Afgesloten deel van de website voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden, waarin ze zelf zaken rond hun pensioen kunnen regelen. Ze loggen in met hun DigiD.

Pensioenplanner
Via Mijn Pensioen is ook de pensioenplanner te raadplegen. In de pensioenplanner kunnen werknemers zien wat het effect is van een bepaalde keuze op de hoogte van hun pensioen. 

€ 60 extra, hoe zat dat ook alweer?

Werknemers krijgen elke maand bruto € 60 extra. Dat staat in de cao. Dit moet u erover weten:

 • Sociale partners hebben afgesproken dat werkgevers per maand € 60 (op voltijdsbasis) aftrekken van de pensioenpremie die werknemers betalen.
 • Dit is per 2 januari 2023 ingegaan en gebeurt gedurende 15 maanden.
 • Kan dat niet, bijvoorbeeld als de werknemer jonger is dan 18 jaar en nog geen pensioen afdraagt? Dan betaalt u elke maand € 60 (of een deel ervan) extra aan de werknemer.
 • U hoeft het bedrag niet door te geven via de Uniforme Pensioenaangifte (UPA), want de € 60 is niet pensioengevend.

Overleg met de leverancier van uw salarispakket hoe u dit het beste kunt verwerken.