Wij, het pensioenfonds en onze administrateur Appel Pensioenuitvoering, hebben persoonlijke gegevens van u nodig om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens. Dit heet het verwerken van persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw woonadres, salaris en burgerlijke staat. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt, leggen wij hieronder aan u uit.