Gegevens aanleveren

Wij zorgen dat uw werknemer bij ons pensioen opbouwt. Maar we zijn afhankelijk van u. Om een goede service te bieden aan uw werknemer, is het belangrijk dat u wijzigingen tijdig aan ons doorgeeft, zoals in- en uitdiensttredingen. Sterker nog, u kunt als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van niet tijdige, volledige en/of juiste informatie. Dat willen we natuurlijk voorkomen. De dienstverband- en loongegevens levert u direct vanuit het loonpakket aan via Uniforme Pensioen aangifte (UPA). 

Aangifte over 2022 of eerdere jaren kunt u niet via UPA aanleveren. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Salarisaanlevering
Elk jaar geeft u het fulltime januari jaarsalaris door, inclusief vakantiegeld en ploegentoeslag zoals in het pensioenreglement, artikel 3.4 lid 2 staat vermeld. U geeft de gegevens door via Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Na afloop van ieder loontijdvak verwachten wij verder binnen 1 maand de gegevens.

Geen personeel indienst?
Elk jaar verwachten wij een verklaring geen personeel. U kunt deze hier invullen.