Andere baan

Begint u voor uzelf of gaat u in een andere branche werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons fonds.

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwd pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioen of de landelijke pensioenwebsite Mijn pensioenoverzicht voor een actueel overzicht van uw pensioen.

Wat is uw pensioenbedrag?

Als uw pensioen lager is dan € 594,89 (2023)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:
- Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
- Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
- Dat doen we vijf jaar lang. Als het dan niet gelukt is om het pensioen automatisch over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar, sturen wij u een brief om het pensioen in één keer uit te betalen. U kunt dan zelf beslissen of u daarmee akkoord gaat.

 

Als uw pensioen € 2 of minder is

Als u € 2 of minder pensioen bruto per jaar hebt opgebouwd, komt dit pensioen te vervallen. Dit komt omdat de administratiekosten voor deze hele kleine pensioenen relatief hoog zijn. U hebt bijvoorbeeld zo’n klein pensioen als u maar korte tijd bij een werkgever hebt gewerkt en daar dus weinig pensioen hebt opgebouwd.

 

Als uw pensioen hoger is dan € 594,89 (2023)


U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) per post. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht voor u beschikbaar.

Wilt u uw pensioenbedrag overdragen?

Hebt u een baan in loondienst, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Dit kan alleen als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Voordat u een beslissing neemt, kunt u uw oude en nieuwe pensioenregeling op de volgende punten vergelijken:
• Wat voor een soort pensioenregeling is het (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
• Hoe wordt het pensioen verhoogd?
• Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
• Welke keuzes zijn er binnen de pensioenregeling?

Wilt u het pensioen van een ander pensioenfonds aan ons overdragen vul dan het formulier Waardeoverdracht hiervoor in. 

Pensioenvergelijker
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker kan u daarbij helpen. Download de Pensioenvergelijker.

Aanvragen waardeoverdracht
Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds of de verzekeraar is verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen. Neem de tijd voor deze beslissing, want dit kunt u later niet meer terugdraaien.
De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht (tijdelijk) niet mogelijk. Voor waardeoverdracht naar een verzekeraar is dit niet aan de orde.

Vragen?

Wel of geen waardeoverdracht? Met de Pensioenvergelijker kunt u de verschillen tussen uw oude en uw nieuwe pensioenregeling goed naast elkaar zetten.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuze? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een adviseur in.

Extra partnerpensioen?
Het pensioen voor uw partner is voor 50% een verzekering. Omdat u uit dienst gaat, vervalt het verzekerde deel van dit pensioen. De rest blijft voor uw partner staan.

• Overlijdt u terwijl u nog aan het werk bent in de banden- en wielenbranche, dan krijgt uw partner het volledige partnerpensioen.
• Overlijdt u terwijl u niet meer in onze branche werkt, dan krijgt uw partner alléén het pensioen dat u tot en met de datum uit dienst hebt opgebouwd. Het pensioen uit de verzekering vervalt.
• Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatie set van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd. Ook ziet u hoeveel pensioen er voor uw partner is als u overlijdt. Vindt u het pensioen voor uw partner te laag, dan kunt u er op dat moment voor kiezen om het partnerpensioen te verhogen door ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen. Wilt u dit? Neem dan contact met ons op.

Vrijwillig voortzetten pensioenopbouw
Als u bij een bedrijf gaat werken zonder pensioenvoorziening of een eigen bedrijf start, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. Zo kunt u er voor kiezen om de pensioenopbouw bij ons fonds vrijwillig voort te zetten. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt zelf de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever.

Ontvangt u na uitdiensttreding een periodieke uitkering uit een regeling die is getroffen tussen één of meer werkgevers en één of meer werknemers? Dan is vrijwillige voortzetting mogelijk zolang die periodieke uitkering voortduurt. De termijn van 3 jaar mag daarbij overschreden worden.

Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op binnen 9 maanden nadat u uit dienst bent gegaan.