Ik ben met pensioen

U bent inmiddels met pensioen. U kunt in aanmerking komen voor een uitkering vanuit de Overheid en/of van het Pensioenfonds.

Mogelijk heeft u recht op:

- AOW,
- Ouderdomspensioen.

  Daarnaast krijgt u mogelijk:

- Een uitbetaling van een bank of verzekeraar.
  Dit krijgt u als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen.

  U kunt dit nazien op Mijn pensioenoverzicht.