Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

 

Belangrijk om te weten

  • U bouwt geen pensioen meer op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft van u.
  • U krijgt van ons een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd. Ook ziet u hoeveel pensioen er voor uw partner is als u overlijdt. Vindt u dat pensioen te laag, dan kunt u er op dat moment voor kiezen om het partnerpensioen te verhogen door ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.
  • Op uw persoonlijke pensioenpagina Mijn Pensioen is elk jaar een actueel online pensioenoverzicht beschikbaar. Daarop ziet u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.
  • Overlijdt u terwijl u niet meer in onze branche werkt, dan krijgt uw partner alléén het pensioen dat u tot en met de datum uit dienst hebt opgebouwd. Het pensioen uit de verzekering vervalt bij uitdiensttreding uit de branche.
  • Uw kinderen hebben tot hun 18e recht op wezenpensioen.
  • U mag de pensioenopbouw bij ons fonds maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten. U betaalt dan zelf de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever.
  • Eens in de 5 jaar ontvangt u een actueel pensioenoverzicht per post.

Uw pensioen meenemen

Krijgt u een nieuwe baan buiten onze branche, en is uw pensioen bij ons hoger dan € 592,51 bruto per jaar in 2024, dan kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht

Als uw pensioen bij ons lager is dan € 592,51 bruto per jaar in 2024, dan maken wij het automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.  

Als u stopt met werken en u hebt € 2,- of minder bruto per jaar opgebouwd, komt dit pensioen te vervallen.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn Pensioen en check hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. 

  2. Is uw pensioen bij ons hoger dan € 592,51 bruto per jaar in 2024 en wilt u dit meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, vraag dan bij hen de waardeoverdracht aan.  

  3. Wilt u vrijwillig en op eigen kosten uw pensioenopbouw voor maximal drie jaar voortzetten? Neem dan contact met ons op 

Vragen?

Pensioen brengt belangrijke keuzes met zich mee. Heeft u algemene vragen over onze pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel onze pensioenspecialisten op 088 119 80 25.

Heeft u advies nodig bij het maken van uw keuzes? Praat met mensen in uw omgeving of schakel indien nodig een financieel adviseur in.