Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan merkt u dat ook in uw pensioenopbouw. Als uw loon omlaag gaat ,bouwt u minder pensioen op. 

Ook als u verlof opneemt, verandert er iets. In Nederland zijn er verschillende verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof. U blijft in dienst, maar u krijgt minder, of helemaal geen loon. Bij onbetaald verlof bouwt u geen pensioen op.

 

Belangrijk om te weten

 

 • U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.
 • Onbetaald verlof is bijvoorbeeld: ouderschapsverlof, zorg- en adoptieverlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner. Tijdens uw onbetaald verlof bouwt u geen pensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen blijven wel verzekerd tijdens uw verlof.
 • Als u wilt kunt u tijdens onbetaald verlof pensioen blijven opbouwen. U betaalt dan zelf de volledige premie, dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. 
 • Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.
 • Gaat u binnen het generatiepact minder werken, dan blijft u 100% pensioen opbouwen. Het generatiepact geldt vanaf 60 jaar. Het generatiepact is een regeling in de CAO van de Banden- en Wielenbranche. In het generatiepact kunt u 80% gaan werken, met behoud van 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

 

Wat moet u doen?

 1. Uw pensioen bekijken
  Ga naar MijnPensioen en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen.

 2. Vrijwillig pensioen opbouwen tijdens uw verlof? 
  Wilt u dit? Geef dat dan aan bij uw werkgever. 

 3. Generatiepact 
  Wilt u gebruik maken van het generatiepact? Bespreek dit dan met uw werkgever. U hoeft niets aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw blijft immers 100%.