Gepubliceerd op 13 oktober 2023

Nieuw in 2024: vanaf 18 jaar al pensioenopbouw

Vanwege de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen wordt de startleeftijd voor pensioenopbouw vanaf 1 januari 2024 verlaagd naar 18 jaar. Omdat de startleeftijd voor pensioenopbouw momenteel 21 jaar is, lopen jongeren pensioenopbouw mis. De verlaging van de startleeftijd naar 18 jaar sluit aan bij het streven van de overheid om zo veel mogelijk werkenden pensioen te laten opbouwen.
Diegenen die in 2023 al in onze branche werken en op 1 januari 2024 18, 19 of 20 jaar zijn, beginnen op 1 januari 2024 met pensioenopbouw. Vanaf dat moment bouwen zij automatisch pensioen bij ons op. Doordat zij eerder met pensioenopbouw beginnen, is er later meer pensioen. De werkgever betaalt 60% pensioenpremie, de rest betaalt de werknemer. Op de loonstrook van 1 januari 2024 zien werknemers precies om hoeveel premie het gaat.