Gepubliceerd op 04 juli 2024

Nieuw pensioenstelsel: Overbruggingsplan ingediend

Uw pensioenfonds bereidt zich voor om op 1 januari 2026 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. In de overgangsfase maken we gebruik van tijdelijke ‘overgangsregels’, waardoor we de kans dat we uw pensioen moeten verlagen verkleinen. Als we gebruik willen blijven maken van deze tijdelijke regels, moesten we voor 1 juli een onderbouwd overbruggingsplan aanleveren bij De Nederlandsche Bank. Dit plan hebben we eind vorige week, dus op tijd, ingediend.

In het overbruggingsplan staat onder andere dat de financiële situatie van het fonds voldoende is voor de gezonde overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Tot aan 2026 toetsen we jaarlijks of dat zo blijft. Er zijn ook andere tijdelijke regels. Met die regels zouden we sneller kunnen verhogen. We hebben ervoor gekozen hiervan geen gebruik te maken, omdat we vooral de kans dat we uw pensioen moeten verlagen zo klein mogelijk willen houden.

Wanneer zouden we toch uw pensioen moeten verlagen?

De tijdelijke overgangsregels geven geen zekerheid. Er blijft altijd een kans dat we verplicht worden uw pensioen te verlagen. Bepalend daarvoor is de hoogte van de zogenaamde dekkingsgraad, die alle pensioenfondsen bijhouden. De regels daarvoor zijn ingewikkeld. In grote lijnen komt het erop neer dat onder de standaardregels verlaagd moet worden als de dekkingsgraad een langere tijd onder de minimaal vereiste waarde zakt. Deze minimale waarde schommelt rond de 104%. Onder de overgangsregels hoeft dat pas als de dekkingsgraad onder de 90% zakt of als de dekkingsgraad op 1 januari 2026 lager dan 102% is. Op dit moment is onze dekkingsgraad 109,5%.

Welke nadelen en risico’s zijn er?

Onder de overgangsregels is alles beweeglijker. Dat betekent ook dat het ineens snel kan gaan en we verplicht worden om maatregelen te nemen. Onder de standaardregels is meer ruimte om eventuele verlagingen te spreiden. Onder de overgangsregels moeten we sneller bijsturen en sneller actie ondernemen omdat de nieuwe regeling al op 1 januari 2026 start. Er is geen tijd om het even aan te zien. Daarnaast weten we pas achteraf (op 1 januari 2026) of we door gebruik te maken van de overgangsregels een betere start hebben in het nieuwe pensioenstelsel.

Hoever zijn we?

Verschillende partijen zijn druk bezig met het voorbereiden van de overgang op 1 januari 2026 en dat gaat volgens plan. Het lijkt er op dat we onze planning gaan halen. Vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers zijn in gesprek over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit zal komen te zien. Er moet over veel zaken overeenstemming worden bereikt, want de regeling gaat niet alleen over pensioen, maar ook over welke risico’s er worden gedeeld en hoe die over de verschillende leeftijdsgroepen worden verdeeld. In september zullen de voorstellen worden voorgelegd aan hun achterban. Dus misschien wordt u ook om uw mening gevraagd.

 

Nu al meer weten?

We begrijpen dat u graag snel wilt weten wat de nieuwe regeling voor u persoonlijk betekent. Zo ver zijn we nog niet. In de komende maanden worden de details van de nieuwe regeling vastgesteld. En in 2025 hoort u wat het voor uw persoonlijke pensioen betekent.

Maar u kunt nu al meer vinden op onze pagina Nieuw pensioenstelsel.

U kunt ook het informatieblad Overbruggingsplan nieuw pensioenstelsel lezen.

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar voor vragen of opmerkingen.