Gepubliceerd op 02 december 2022

Geen verhoging van uw pensioen in 2023 en kans op verlaging

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed genoeg. Gelukkig gaat het de laatste maanden wel beter. Toch staan we er niet goed genoeg voor om uw pensioen in 2023 te kunnen verhogen.

We kunnen uw pensioen niet verhogen

Het bestuur bekijkt elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen, zodat het meegroeit met de prijsstijgingen. Dat kan alleen als onze financiële positie (de beleidsdekkingsgraad) goed genoeg is.

We kunnen uw pensioen pas verhogen als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Op 31 oktober was deze 97,7%. Daarom moest het bestuur op 29 november besluiten de pensioenen met ingang van 1 januari 2023 niet te verhogen.

Er zijn pensioenfondsen die de pensioenen in 2023 wél kunnen verhogen. U vraagt zich misschien af hoe dat mogelijk is. Meer informatie hierover leest u hier.

Kans op verlaging

De Wet toekomst pensioenen zou op 1 januari 2023 ingaan, maar werd kort geleden uitgesteld naar 1 juli 2023. Hierdoor bestaat de kans dat we de pensioenen met ingang van 1 januari 2023 zelfs moeten verlagen. We moeten ons nu namelijk langer houden aan de huidige strenge regels voor pensioenverlaging. Het bestuur beslist uiterlijk op 31 maart 2023 of de pensioenen in 2023 moeten worden verlaagd. En ook met welk percentage. Natuurlijk infomeren wij u dan over dat besluit.

Wij zijn niet blij met deze situatie. Hier leest u wat we doen om de minister zover te krijgen dat de soepelere regels voor pensioenverlaging verlengd worden. Als de minister dat doet, hoeven we uw pensioen niet te verlagen.