Gepubliceerd op 16 oktober 2023

Dekkingsgraad is in september 108,6%

Onze actuele dekkingsgraad is in september gestegen van 104,9% naar 108,6%. We meten elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarvoor berekenen we onze dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Er zijn 2 dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Het is een momentopname van de financiële situatie van het fonds. De rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben invloed op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De financiële ontwikkeling over het afgelopen jaar is daarin terug te zien.

De beleidsdekkingsgraad ging in september omhoog naar 103,0% (augustus: 102,3%)

 

Waardoor steeg de dekkingsgraad?

Onze beleggingen werden iets minder waard. Maar de rente steeg en daardoor steeg de dekkingsgraad per saldo toch.

Hier vindt u meer informatie over onze financiële situatie.