Werknemers aan- of afmelden

U neemt een nieuwe werknemer in dienst
Meld uw nieuwe werknemer binnen één maand bij ons aan via UPA. Uw werknemer ontvangt binnen drie maanden een informatiepakket van ons. U dient alle werknemers bij ons aan te melden, ook oproepkrachten, vakantiekrachten en werknemers jonger dan 18 jaar. 

Uw werknemer gaat uit dienst
Meld de werknemer zo snel mogelijk (in ieder geval binnen één maand) bij ons af via UPA. De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. U en uw werknemer betalen dan beiden geen premie meer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat.

De werknemer kan het pensioen ook meenemen als hij een nieuwe baan krijgt en pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar.

Wat moet u verder weten

Uw werknemer wil meer of minder gaan werken
Als uw werknemers meer of minder gaan werken, bouwen zij meer of minder pensioen op. Geef het (parttime) percentage binnen één maand door via UPA.

Uw werknemer neemt onbetaald verlof op
Meld het aan ons als uw werknemer (gedeeltelijk) onbetaald verlof opneemt. In principe stopt de pensioenopbouw (gedeeltelijk) tijdens het verlof, maar blijft het nabestaandenpensioen volledig verzekerd. Op dit moment gebruikt u hiervoor een parttimepercentage van 0,00001% via UPA.

Uw werknemer gaat samenwonen
Het is belangrijk dat uw werknemer dit doorgeeft. Dit kan hij doen via het contactformulier. Daar kan uw werknemer ook een kopie van de samenlevingsovereenkomst uploaden. Attendeer uw werknemer hier op.

Een huwelijk of echtscheiding hoeft niet te worden doorgegeven. Hierover ontvangen wij bericht vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw werknemer wordt ziek
Als uw werknemer ziek wordt, hoeft u niets aan ons door te geven. Uw werknemer bouwt tijdens de ziekteperiode gewoon pensioen op. Na (meestal) 2 jaar ziekte kan het zijn dat uw werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Stuur ons de toekenningsbeslissing van het UWV per post of per e-mail.

Let op: nadat u de toekenningsbeslissing naar ons hebt gestuurd, kunt u eventuele wijzigingen bij een deelnemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard, blijven doorgeven via UPA, ook als uw werknemer volledig arbeidsongeschikt is verklaard. 

Uw werknemer wil met pensioen
Bespreek de wensen en mogelijkheden met uw werknemer. Wijs hem op de informatie achter de link Werknemer op deze website. Daar vindt hij alle informatie over zijn pensioen.

Het ouderdomspensioen gaat standaard in op 68-jarige leeftijd. Dat betekent niet dat uw werknemers fulltime moeten doorwerken tot hun 68ste. Ze kunnen ook eerder met pensioen gaan. Of ervoor kiezen om het pensioen eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Als uw werknemer eerder met pensioen wil gaan, dient hij dit zelf bij ons fonds aan te vragen. Als uw werknemer geen afspraken maakt, ontvangt hij automatisch een half jaar voor de AOW-leeftijd een brief van ons met de betreffende keuzemogelijkheden.

Uw werknemer overlijdt
Woont uw werknemer in het buitenland? Meld het overlijden van uw werknemer dan bij ons. Dat kan via het contactformulier. Wij zorgen ervoor dat de eventuele nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.

Woont uw werknemer in Nederland? Dan hoeft u dit niet door te geven. Wij ontvangen automatisch bericht vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw werknemer maakt gebruik van het generatiepact
De cao binnen de Banden- en Wielenbranche kent een generatiepact. Het biedt werknemers vanaf 60 jaar de mogelijkheid om 80% te gaan werken, met behoud van 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Als uw werknemers gebruik maken van het generatiepact, hoeft u niets aan ons door te geven. De pensioenopbouw blijft immers 100%.