Premiebetaling

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u achteraf pensioenpremie aan het pensioenfonds. De premie en de verdeling hiervan voor de werknemer en de werkgever vindt u in het premie-overzicht.

Betaal tijdig uw facturen voor de betaaldatum die op uw factuur staat!
Als de factuur niet op tijd betaald wordt starten wij het aanmaantraject op. Betaal dus tijdig en voorkom extra kosten en rente.

Automatische incasso maakt uw premiebetaling nog gemakkelijker!
Zo heeft u de zekerheid dat u nooit uw betaling vergeet. Op de factuur wordt aangegeven wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Vult u hieronder het formulier in om automatische incasso aan te vragen.