Beloningsbeleid

De statuten van Bpf Banden en Wielen bepalen dat het bestuur een beloningsbeleid heeft. De beloning van bestuursleden staat in redelijke verhouding tot de verantwoordelijkheid die bestuursleden dragen, de eisen die aan de functie worden gesteld en de tijd die het uitoefenen van de bestuursfunctie kost. 

Het beloningsbeleid van ons fonds houdt geen verband met de financiële resultaten van het fonds en bevat geen componenten waardoor bestuursleden meer risico kunnen nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is.

Tot slot sluit het beloningsbeleid aan bij de normen van de Code Pensioenfondsen.

Wilt u het beloningsbeleid inzien? Dan kunt u dat per mail bij ons opvragen via

deelnemersbanden@appelpensioen.nl

 

Duurzaamheid 

Ons fonds vindt duurzaamheid belangrijk. Daarmee houden we rekening in ons beloningsbeleid. Duurzaamheidsrisico’s hebben meestal te maken met een lange termijn. Daarom gaan wij uit van vaste vergoedingen (en geen variabele vergoedingen). Zo kunnen we beter naar de lange termijn kijken. Met variabele vergoedingen kijk je meer naar de korte termijn.